மூட்டு வலி குணமாக மிக எளிய வழி

மூட்டு வலி என்பது 30 வயதிற்கு மேல் பெரும்பாலோரை பாதிக்கிறது. மூட்டுகளில் வலி உண்டானால் சமைப்பது, வீட்டு வேலைகள் செய்வது போன்ற அன்றாட வேலைகள் மிகவும் அதிகமாக பாதிக்கப்படுகின்றன. ஏன் நடப்பதற்கு கூட மூட்டு வலி என்பது நமது தினசரி …